+355 0692670067 diamantshtiza@yahoo.com

Misioni:


Te frymëzojë shpresë dhe të kontribuojë në shëndetin dhe mirëqenien, duke siguruar kujdes më të mirë për çdo pacient me ane të integrimit ne praktikën klinike, arsimit dhe kërkimit.

Vlerat:


Nevojat e pacientit të vijnë te parat. Kujdesi pediatrik në kliniken tone ju bën të buzëqeshni.

Ne ushtrojme profesionin per kontrolle per femijet, vaksinime, ekzaminime shkollore dhe sportive, natyrisht, vizita per të sëmurë. Ne do te jemi prane.

pacienteve edhe ne vizita shtepie kur te jete e nevojshme.

Vizioni:


Klinika Pediatrike “Diamant” do të ofrojë përvojë me te mire si partner i besueshëm për kujdesin shëndetësor.

Adresa

Adresa: Rr. “Punetoret e Rilindjes”
Celular: (+355) 0692670067
Telefon: 2340005
Email: diamantshtiza@yahoo.com
Orari: 8am- 9pm